Onze website
de kleine lettertjes.

Disclaimer

De website van het Rensen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Rensen streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie. Rensen garandeert niet dat de inhoud van de website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van het Rensen bestede zorg, zal Rensen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Rensen niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Opmerkingen en ideeën over de inhoud van deze website kunt u sturen naar: info@rensen.nu

E-mail disclaimer

De inhoud van deze e-mail met eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Kennisneming, verspreiding, vermenigvuldiging of enig ander gebruik van de inhoud van deze e-mail door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan en mogelijk strafbaar.  Indien deze e-mail abusievelijk door u is ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en de ontvangen e-mail te vernietigen.


The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.