Onze website
de kleine lettertjes.

Disclaimer

De website van het Rensen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Rensen streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie. Rensen garandeert niet dat de inhoud van de website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van het Rensen bestede zorg, zal Rensen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Rensen niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Opmerkingen en ideeën over de inhoud van deze website kunt u sturen naar: info@rensen.nu